ASO Başkanı Özdebir: Bankalar faiz üst limitine uymuyor

ANKARA (DÜNYA) – Ankara Sanayi Odası(ASO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, ticari krediler için üst limit getirilmesine rağmen bankaların bu faiz oranlarından reel sektörü fonlamadığını bildirdi.

Küresel ekonomilerde enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası kapsamında artan faiz oranının enflasyonu düşürmediği bir dönemden geçildiğini belirten Nurettin Özdebir, bozulan eğilimleri düzeltmek için para politikası veya faiz yerine, bütüncül politika benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

Özdebir, küresel durgunluk ve enflasyon seyrinin, Türkiye’nin ihracat kapasiteni daraltırken kur üzerindeki baskıları da artıracağına vurgu yaptı.

Türkiye’de de uygulanan makro ihtiyari politikaların, para politikasının ikamesi değil tamamlayıcısı olduğunu söyleyen Özdebir, “Para politikasında normalleşme olmadan kredi-mevduat arasındaki asimetrinin ortadan kalkması mümkün değildir. Politika faizi ile piyasa faizlerinin birbirinden koptuğu bir süreci yaşıyoruz” dedi.

“Üretim için sanayicinin krediye ulaşabilmesi gerekiyor”

Hükümetin büyüme hedefini öne çıkarırken kredi hacminin daralmasının çelişki olduğunu ifade eden Nurettin Özdebir, ticari krediler için belirlenen üst limitten kredi kullanılamadığını dile getirdi.

ÜFE’de yüzde 144 oranına rağmen yüzde 40 faizin bile avantajlı olduğunu ancak reel sektörün krediye ulaşamadığını söyleyen Özdebir, “Üretimin aksamaması için özellikle sanayicinin krediye ulaşabilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kabul edilemez derecede yüksek olan enflasyonun, hem hane halkını hem de reel sektörde belirsizliğe neden olduğuna vurgu yapan Özdebir, emeğin milli gelirden aldığı payın azaldığını, enflasyonun ayrıca üreticinin fiyat belirleme kabiliyetini de azalttığını aktardı.

Cari açık sorunu bitmeden, tasarruf artmadan bu krizlerden çıkma ve güçlü ekonomiye sahip olmanın mümkün olmadığını dile getiren Nurettin Özdebir, bunun yolunun da üretimden geçtiğini belirtti.

“Bakandan bu yılı kapsayacak şekilde enflasyon muhasebesine geçilmesini istedik”

ASO yönetimi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşme yaparak reel sektörün sorunlarını anlattıklarını dile getiren Özdebir, TL’nin satın alma gücündeki değişimleri dikkate alan enflasyon muhasebesi uygulamasının zorunlu hale geldiğini bildirdi. 2023 yılına ertelenen enflasyon muhasebesinin bu yılı kapsayacak şekilde yürürlüğe girmesi gerektiğini Nebati’ye ilettikleri bilgisini veren Özdebir,

“Bunun dışında, Gelir Vergisi basamaklarının arttırılması, binaların değerlerinin güncellenmemesi nedeniyle teminatların düşük kalması, KGF ve MB kaynaklı kredilere sanayicilerimizin ulaşamaması gibi birçok konuyu da aktarma fırsatı bulduk. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Sayın Bakan sıkıntıların farkında olduğunu ifade etti. Aktardığımız konularda çok hızlı bir şekilde geri dönüşler alacağımızı umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.