Konuşma ve anlama bozukluğu yaratabiliyor

Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir.

AFAZİ NEDİR?

Afazi, beyinde meydana gelen hasar nedeniyle oluşan dil ve konuşma bozukluğudur.
Afazi, çoğunlukla beyin krizi (inme) olmak üzere, kafa travması, beyin tümörleri ve dejeneratif bozukluklar sebebiyle genellikle sol beyin yarım küresindeki hasarlar sonucu meydana gelir.

AFAZİ BELİRTİLERİ

* Konuşmada güçlük çekmek

* Cümle kurarken uygun kelime veya terim seçmede güçlük

* Konuşurken tuhaf veya uygun olmayan kelimeler tercih etmek

* Söylenileni algılamada güçlük. Belirtiler kişi yorgun olduğunda ya da kalabalık ve gürültülü bir ortamda bulunduğunda etkisini arttırabilir.

* Afazi, düşünme becerilerini etkilemez. Ancak kişiler yazılanı anlamada ve yazmada güçlük yaşayabilirler. Bazı vakalar ise rakamları kullanmada ve basit işlemleri yapmada da sıkıntı çekebilirler.

AFAZİ TEDAVİSİ VAR MI?

Afazi hastalığında kesin tedavi yöntemleri bulunmuyor ancak uygun terapilerle belirtilerin hafiflemesine yardımcı olunabilir.

Tedavi ve iyileşme süreci; yaşanan travmanın şiddetine, beyinde oluşan hasar veya deformasyonun yaygınlığına ve büyüklüğüne, travma sonrası geçen zamana, hastanın yaşına, travma öncesi sağlık durumuna, cinsiyetine, psikolojik durumuna, toplumsal çevresine, afazinin türüne göre farklılık gösterir.

AFAZİ TÜRLERİ NELER?

Afazinin Wernicke afazi, Landau-Kleffner sendromu, İletim afazi, Transkortikal duyusal afazi, Broca afazisi, Transkortikal motor afazi, Küresel afazi gibi türleri vardır.