Vatandaşa Türkiye’nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye Monitörü 8. hafta araştırmasında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Savaşla ilgili gelişmeler araştırmaya katılanlara üç farklı soru olarak yönlendirildi. İlk aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seçmende ne derece endişe yarattığı soruldu. Araştırmaya katılanların %75,2’si çok endişelendiğini/endişelendiğini ifade etti. Hiç endişelenmeyenlerin/endişelenmeyenlerin oranı %9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde her bir seçmen grubunun yarısından fazlasının endişeli olduğu gözlemlendi.

Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları araştırıldı! Türkiye'de yaşayanların yüzde 75,2'si çok endişeleniyor

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Araştırmaya katılanlara ikinci aşamada Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı soruldu. Katılımcıların %63,1’i Türkiye’nin bu durumdan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini ifade etti. Etkisi olmayacak olarak kabul edilen 3 puan veren katılımcıların oranı %23,2 olurken, Türkiye’nin bu gelişmeden çok olumlu/olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı %13,6’ydı.

Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları araştırıldı! Türkiye'de yaşayanların yüzde 75,2'si çok endişeleniyor

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA TÜRKİYE NE YAPMALI?

Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin nasıl konumlanması gerektiği üç seçenek olarak seçmene soruldu. Bu seçenekler Türkiye’nin NATO’dan yana olması, tarafsız olması ve Rusya’dan yana olması seçenekleriydi. Araştırmaya katılanların %78,2’si Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan taraf olması gerektiğini belirtenlerin oranı %19,4, Rusya’dan yana olması gerektiğini belirtenlerin oranı ise %2,4’tü.

Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları araştırıldı! Türkiye'de yaşayanların yüzde 75,2'si çok endişeleniyor