TMMOB 5. İstanbul Kent Sempozyumu ‘Kent ve Demokrasi’ temasıyla düzenlenecek

TMMOB, ‘Kent ve Demokrasi’ temasıyla Harbiye Askeri Müzesi’nde 2-3 Aralık tarihlerinde ‘5. İstanbul Kent Sempozyumu’ düzenleyecek. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbullulara sempozyuma katılmaları çağrısında bulunarak, “TMMOB 5. İstanbul Kent Sempozyumu’nun doğadan ve bilimden yana, karar alma süreçlerinin demokratikleştiği bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ‘Kent ve Demokrasi’ temasıyla Harbiye Askeri Müzesi’nde 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde ‘5. İstanbul Kent Sempozyumu’ düzenleyecek.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada, İstanbullular ile kent hakkı için mücadele eden kurum ve kişileri sempozyuma davet etti. TMMOB tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İSTANBUL, BUGÜN HER METREKARESİNİN METALAŞTIRILDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇMEKTEDİR”

“1923 sonrası Cumhuriyet’in modernleşme fikrinin mekana yansıtıldığı kent olan İstanbul, bugün birikim sürecinin bir parçası haline getirilerek her metrekaresinin metalaştırıldığı bir dönemden geçmektedir. Kamucu anlayıştan uzak, sermaye sınıfının talep ve istekleri doğrultusunda çıkarılan yasa, yönetmelik ve planlama süreçleri sonucu; başta barınma, altyapı, trafik gibi pek çok problem ile karşı karşıya kalan kent aynı zamanda iktidar tarafından ideolojik bir tahakküm altına da alınmaya çalışılmaktadır.

BU YIKICI BİR ORTAMDA YOKSULLUK VE AÇLIK DERİNLEŞEREK SÜRMEKTEDİR”

Bütünlüğünü giderek yitiren İstanbul, birbirinden bağımsız ve ilişkisiz parçalara bölünmekte, varsıl ve yoksul kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel mekana da yansımaktadır. Bu süreç; gelir eşitsizliğini, mekansal ayrışmayı ve kentsel gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramamakta, emekçilerin sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdan tümüyle dışlandığı bu yıkıcı bir ortamda yoksulluk ve açlık derinleşerek sürmektedir.

Yüzyıllık Cumhuriyetimizin neredeyse dörtte üçüne tanıklık eden TMMOB; 1998 yılında gerçekleştirdiği Demokrasi Kurultayı’nda ifade ettiği ‘kentlerin yaşadıkları sorunları tanımlama, bu sorunları kavrama, sorunların çözüm yollarının bilincine varma ve çözümü için uğraş verme sürecinin başarılı olabilmesi insanların toplumsal örgütlülükler içinde aktif olarak yer almaya yöneltilmesiyle sağlanabilir’ ilkesi gereği yukarıda özetlediğimiz sorunlara yönelik tespitleri yaparken aynı zamanda bu tespitlerden yola çıkarak ‘Nasıl Bir İstanbul İstiyoruz?’ sorusuna da kentte yaşayanlarla birlikte yanıt aramaktadır.

KENT YAŞAMININ ÖRGÜTLENEBİLMESİ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINA İNANIYORUZ”

2024 yerel seçimleri öncesi ‘Kent ve Demokrasi’ temasıyla Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenleyeceğimiz TMMOB V. İstanbul Kent Sempozyumu’nun da bu soruya yanıt bulacağımız, doğadan ve bilimden yana, karar alma süreçlerinin demokratikleştiği bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

2-3 Aralık 2023 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 5. İstanbul Kent Sempozyumu’nun ilk gününde Cumhuriyetin 100.Yılında İstanbul, Kent ve Demokrasi: Toplumcu Yerel Yönetimler, Kent Hakkı: İstanbul’da Mülksüzleştirme ve Dönüşüm başlıkları tartışmaya açılarak; İstanbul’da yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşüm, göç meselesi, mülksüzleştirme ve barınma krizi gibi konuların yanı sıra yaklaşan yerel seçimler öncesi TMMOB’nin toplumcu ve halkçı yerel yönetimler perspektifi ortaya konacaktır.

Sempozyumun ikinci günü ise İstanbul Afet Riskleri ve Kent Politikaları başlığı altında üç oturumda; İstanbul’un en önemli gündemlerinden biri olan afet riskleri irdelenecektir. V. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu bu alanda mücadele veren tüm kişi ve kurumların katılacağı İstanbul Kent Forumu ile sona erecektir. Tüm İstanbulluları sempozyumumuza bekleriz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx